Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise – pro volby do Zastupitelstva obce Sádek, které se uskuteční dne 12. 9. 2018 v 18:00 hodin v budově Obecního úřadu Sádek se sídlem čp. 39, 261 01 Sádek
Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít sebou občanský průkaz.