I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního Úřadu

Doba konání: 2.5.2019 od 19:00

Navržený program:

 1. Stanovisko k využití pozemků

 2. Směna pozemků 423/3 a 97/31

 3. Prodej pozemku 167/41

 4. Prodej pozemků 167/39 a 167/40

 5. Prodej pozemku 168/8

 6. Prodej pozemku 168/19

 7. Prodej pozemku 71/15 a 71/16

 8. Hranice pozemku 71/1, 470, 449/2

 9. Dar společnosti pro lidi s mentálním postižením.

 10. Vyřazení pohledávky

 11. Různé informace

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.