Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24. a 25. května 2019, první zasedání okrskové volební komise, které se uskuteční dne 2.5.2019 v 18:00 hodin v budově obecního úřadu Sádek, č.p. 39, 261 01 Sádek

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

Karel Brůček v.r.
starosta obce Sádek