I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 19.6.2019 od 19:00

Navrženýprogram:

  1. Závěrečný účet za rok 2018
  2. Účetní závěrka za rok 2018
  3. Smlouva o zřízení práva stavby a smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene
  4. Zřizovací listina JSDH – aktualizace
  5. Obecně závazná vyhláška – Požární řád obce – aktualizace
  6. Obecně závazná vyhláška – Vyhláška o zabezpečení požární ochrany při akcích
  7. Přijetí dotace na intenzifikaci ČOV a úprava rozpočtu
  8. Různé