Zrušení úředních a pokladních hodin OÚ Sádek – aktualizace

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, kterým ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu

se ve středu 1.4.2020 a 8.4.2020
ruší úřední a pokladní hodiny
Obecního úřadu Sádek

V případě potřeby projednání neodkladné záležitosti kontaktujte starostu obce na tel. 724 177 905