Zrušení úředních a pokladních hodin a stanovení termínu běžných úředních hodin OÚ Sádek

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN, kterým ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu

se ve středu 15.4.2020
ruší úřední a pokladní hodiny
Obecního úřadu Sádek

V případě nutnosti projednání neodkladné záležitosti kontaktujte starostu obce na tel. 724 177 905

Běžné úřední a pokladní hodiny
budou v platnosti od 22.4.2020

I po zahájení běžného provozu je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, č. j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN nařízeno omezení osobních kontaktů. Upřednostňován je písemný (email, dopis, datová chránka) nebo telefonický kontakt.