Zprávy z Lesní správy Obecnice

U Vojenských lesů se žádné převratné změny neudály, lesní správa funguje nadále, nadále se i potýkáme s lýkožroutem smrkovým; jiné dříví se prakticky netěží kromě kůrovcového. Minulý rok byl srážkově trochu lepší než předešlé roky, ale brouk je namnožený, takže se dá očekávat i v letošním roce jeho gradace, kterou se budeme snažit brzdit preventivními opatřeními, včasnými těžebními zásahy a asanací vytěženého dřeva. Výrazně by pomohl chladný a deštivý rok, zejména jeho vegetační období. Loni nám v rámci lesní správy vzniklo kůrovcovou těžbou téměř 60 hektarů holin, z nichž skoro 20 ha je již pokryto přirozeným zmlazením; zbytek se bude na jaře a na podzim zalesňovat. Veškeré listnaté dřeviny (asi 40 %) musíme oplocovat, aby nám je spárkatá zvěř nesežrala; na zbytek dáváme opět smrk, případně borovici.

Co můžete od lesní správy získat:

  • samovýroba palivového dříví – pravidla jsou stejná jako v minulosti a zadávají ji přímo jednotliví lesní hajní na svých úsecích
  • prodej palivového dříví: kontaktní osoba – Ing. Tomáš Nekl, nadlesní – tel. 731137611; e-mail: tomas.nekl@vls.cz

Surový kmen (délka 8-12 m) – 430 Kč/m3 bez DPH (tzn. 275 Kč za prostorový metr)

Vláknina (délka 2m) – 420 Kč/m3 bez DPH (tzn. 269 Kč za prostorový metr)

Palivové dříví o délce 1 m se v lese nevyrábí.

Dopravu si zajišťuje kupující na své náklady; pouze v případě odkupu množství 25 m3 a více jsme schopni zajistit i dopravu.

  • zvěřinaod poloviny ledna je ukončen odlov jelení a srnčí zvěře a loví se pouze černá zvěř, čili divoká prasata; zde je cena: do 20 kg váhy – 30 Kč, přes 20 kg váhy – 40 Kč. Prodávají se pouze celé kusy v kůži. Kontaktní osoba je též Ing. Tomáš Nekl.
  • pronájem zasedací místnosti v přízemí lesní správy (pokud pomine současná pandemie) – cena 500.- Kč za jednorázový pronájem
  • dále lesní správa provozuje Informační turistické centrum též v přízemí lesní správy; v zimním období pouze po telefonické domluvě, od května bude otevřeno podle toho, jak dovolí situace s Covidem

Všem občanům přejeme do nového roku vše nejlepší!

Ing. Václav Pernegr, vedoucí lesní správy.