Záměr prodeje pozemku

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

  1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
  2. Parcelní číslo: 167/43, 167/42
  3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha
  4. Typ pozemku: Ostatní komunikace
  5. Výměra / dotčená výměra: 65 m2, 10 m2
  6. Číslo popisné:
  7. Další údaje: Podle GP 292-80/2020 který je nedílnou součástí záměru.