Vyhlášení nouzového stavu a navazující usnesení vlády ČR v plném znění.