Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o prodloužení splatnosti poplatků

Splatnost poplatku za komunální odpad stanoveného obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020,
místního poplatku ze psů stanoveného vyhláškou č. 3/2020 a
platby za stočné

se prodlužuje do 31. května 2020