Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Sádek, které se uskuteční dne 29.8.2022 v 19:00 hodin v budově Obecního úřadu Sádek se sídlem Sádek, č.p.39, 261 01 Sádek.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

Karel Brůček
starosta obce Sádek