SA2019/313 Domistav CZ a.s. + DOMISTAV HK s.r.o.

Dotaz:

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:
27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:
26007177.
Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda
uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.
Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba.

Odpověď:

Na základě vašeho dotazu zda firmaDomistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:27481107 nebo DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177
podala nabídku ve smyslu veřejných zakázek vám sděluji, že nabídku od žádné z uvedených firem nemáme v evidenci.