RALLY PŘÍBRAM – Rychlostní zkouška č. 9/12 Bohutín – Sádek – Objížďky a uzavírky silnic

Dne neděle 14.10. 2018  06:10-14:40 hod

Uzavírka: Místní komunikace Vysoká Pec Kozičín, od Kozičína 111/1189, 111/1 185 do Podlesí a 111/1 188 na začátek Příbrami, 111/1 181 1, místní komunikace Kovohutě, část 111/1 181 1, od křižovatky směr Nové Podlesí, 111/1 1810 do Sádku

Objížďka: Z Obecnice na Příbram po 111/1 185 až do Hluboše, z Hluboše na Příbram po 11/1 18 a opačně