Průjezd CHKO Brdy

Trvale hlášení občané obce Sádek mají možnost zapůjčení povolenky pro průjezd CHKO Brdy. Podmínky pro zapůjčení povolenky a průjezd CHKO Brdy jsou:

  • Povolení slouží výhradně k průjezdu CHKO Brdy, bez zastavení, po komunikaci Obecnice – Zaječov
  • Povolení se vydává v ojedinělých a mimořádných případech například za účelem návštěvy lékaře, nemocnice, státních institucí, návštěvy příbuzných.
  • Ojedinělým a mimořádným případem není cesta do a ze zaměstnání, nebo podnikatelské účely.
  • Povolenku je nutné bezodkladně po použití vrátit na OU Sádek.
  • Počet vydávaných povolenek je omezen.
  • Zapůjčení povolenky není nárokové ani právně vymahatelné.

O povolenku je možné zažádat vyplněním formuláře na stránkách obce Sádek Menu/Ostatní informace/Průjezd CHKO Brdy ( https://www.obec-sadek.cz/ostatni-informace/prujezd-chko-brdy/), nebo osobně na OU Sádek. Povolenku je vždy nutné vyzvednout a vrátit osobně na OU Sádek.