Poplatky a ceny na rok 2019

Zastupitelé na zasedání dne 13.2.2019 stanovili

Stočné pro občany a chalupáře

Trvale hlášený občan 70,- Kč/osobu a měsíc
Chalupář 1 680,- Kč/rok a č.p.

Poplatek za komunální odpad

stanoven Obecně závaznou vyhláškou 1/2018 o poplatku za komunální odpad

zima 1 x 7 + léto 1 x 14 dní 2 010,-Kč
1 x 14 dní celoročně 1 240,-Kč
1 x 14 dní léto 665,-Kč
jednorázový svoz 58,-Kč

Poplatek za psa

stanoven Obecně závaznou vyhláškou 4/2008 o místních poplatcích

Fyzická osoba – v bytové jednotce s více jak 4 byty 100,-Kč, za každého dalšího 150,- Kč
Fyzická osoba – poživatel starobního, invalidního nebo vdovského důchodu, který je jediným zdrojem příjmu 30,-Kč, za každého dalšího 45,-Kč
Ostatní fyzické osoby 50,-Kč, za každého dalšího 75,-Kč

Od poplatků ze psů je osvobozena osoba nevidomá, bezmocná,a osoba s těžkým zdravotním postižením (držitel průkazu ZTP a ZTP-P) a osměle žijící důchodci.

Splatnost poplatků

Poplatek za psa a svoz komunálního odpadu je splatný k 31.3.
Stočné lze rozdělit do dvou splátek 31.3. a 30.9.

Úhrada poplatků

Poplatky je možné hradit v úřední dny od 6.3. nebo bankovním převodem.
Potřebné údaje pro úhradu poplatku vygenerujete na stránkách poplatky.obec-sadek.cz.