Podbrdský region – rozpočtové opatření

Svazek obcí Podbrdského regionu oznamuje, podle zákona 250/2000Sb., v platném znění, že

schválené Rozpočtové opatření č. 1 je zveřejněno na internetových stránkách Svazku Obcí Podbrdského regionu v záložce menu stránek:

ÚŘEDNÍ DESKA – EKONOMIKA

(http://www.podbrdsko.eu/index.php/uredni-deska/ekonomika)

K nahlédnutí v listinné podobě je dokument uložen v sídle svazku