Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu 2018 Svazku obcí podbrdského regionu

Svazek obcí Podbrdského regionu oznamuje, podle zákona 250/2000Sb., v platném znění, že schválený Závěrečný účet za rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách Svazku OBCÍ Podbrdského regionu v záložce menu stránek:

ÚŘEDNÍ DESKA – EKONOMIKA (http://www.podbrdsko.com/index.php/uredni-deska/ekonomika)

K nahlédnutí v listinné podobě je dokument uložen v sídle svazku