Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Obce Sádek na rok 2024

Obec Sádek oznamuje podle §11, odst. 4, zákona 250/2000 Sb. v platném znění.

Schválený rozpočet obce na rok 2024 je zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření / Rozpočet / Rozpočet
(http://www.obec-sadek.cz/media_category/rozpocet/).

K nahlédnutí v listinné podobě je uložen na obecním úřadu.

Karel Brůček
starosta obce Sádek