Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Svazku obcí Podbrdského regionu

Svazek obcí Podbrdského regionu oznamuje, podle zákona 250/2000Sb., v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.3, je zveřejněno na internetových stránkách Svazku obcí Podbrdského regionu v záložce menu stránek: EKONOMIKA – ÚŘEDNÍ DESKA (http://www.podbrdsko.com/index.php/uredni-deska/ekonomika)

K nahlédnutí v listinné podobě je dokument uložen na obecním úřadu Bohutín, Vysoká Pec 140 26241 Bohutín.