Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření

Obec Sádek oznamuje, podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb. v platném znění, že schválené rozpočtové opatření č.4 (RO202304.PDF) je zveřejněno na internetových stránkách obce v sekci Hospodaření/Rozpočet/Rozpočtová opatření.

K nahlédnutí v listinné podobě je dokument uložen na obecním úřadu.

Karel Brůček v.r.
starosta obce Sádek