Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise – pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023. První zasedání se uskuteční dne 21.12. 2022 v 18:00 hodin v budově Obecního úřadu Sádek se sídlem Sádek č.p. 39, 261 01 Sádek

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.