Oznámení o konání společného jednání O návrhu Změny č.2 územního plánu SÁDEK

OBECNÍ ÚŘAD SÁDEK
OZNAMUJE
konání společného jednání

O návrhu ZMĚNY č. 2 územního plánu SÁDEK

 

Obecní úřad Sádek jako pořizovatel návrhu změny č. 2 územního plánu Sádek zahajuje na základě smlouvy s  p. Bc. Stanislavem Pítrem DiS, podle ustanovení § 6 odst.2, §24 odst.1 a v souladu s ustanovením §50 zákona č.350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

 

společné jednání návrhu změny č. 2 územního plánu Sádek,
které se bude konat 14. 2. 2018 v 10:30 hodin,

 

v zasedací místnosti obecního úřadu Sádek

Návrh změny č. 2 územního plánu Sádek bude vystaven od 14. 2. 2018 do 14. 3. 2018

  • Na Obecním úřadě Sádek, Sádek 39, 261 01 Příbram,
  • Na internetových stránkách obecního úřadu Sádek www.obec-sadek.cz

Oznámení o společném jednání návrhu změny č. 2 ÚP Sádek je zasláno dotčeným orgánům sousedním obcím a Krajskému úřadu Středočeského kraje jednotlivě. Pořizovatel vyzývá dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání tj. do 14. 3. 2018. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

Svá stanoviska, přípopínky zasílejte písemně na adresu pověřeného pořizovatele: Bc. Stanislav Pítr DiS, Děčínská 3223, 272 01 Kladno.

Obecní úřad Sádek – pořizovatel změny č. 2 ÚP Sádek
zastoupený Bc. Stanislavem Pítrem DiS

Kontakty:

Pořizovatel úz. plánu:

Obecní úřad Sádek
Sádek 39
261 01 Příbram
tel: 724 177 905
e-mail: starosta@obec-sadek.cz

Pověřený pořizovatel:

Bc.Stanislav Pítr, DiS
Děčínská 3223
272 01 Kladno
tel: 605 436 884
stanpitr@atlas.cz

Projektant:

Ing. arch. Ivan Plicka
Thákurova 3
162 00 Praha 6
tel: 602 181 068
ipstudio@a-contact.cz