Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Sádek podle § 15 odst 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu Sádek, č.p. 39, 261 01 Sádek – zasedací místnost

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.