Obecně závazná vyhláška obce Sádek č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství