Lávka pro pěší a chodník Sádek

Cílem projektu je vytvoření bezpečné a bezbariérové trasy pro místní obyvatele k úložišti bioodpadu a také k blízké firmě pro místní i dojíždějící pracovníky, kteří vystupují na autobusových zastávkách. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti na místní komunikaci III/11810.
Trasa navrženého chodníku vede od autobusové zastávky na jihu obce směrem na Příbram, podél komunikace III/11810. Navržený chodník a lávka bezpečně zpřístupní trasu mezi obcí, autobusovou zastávkou, firmou Agortech a místním bioodpadem.

Celkové náklady na hlavní aktivitu akce jsou 1 008 297,77 Kč (včetně DPH).
Příspěvek Evropské unie činí 760 000,- Kč
Vlastní zdroje obce Sádek činí 248 297,77 Kč