Kontejner na objemný odpad

Obec Sádek
oznamuje, na základě čl. 5, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek,

že o víkendu ve dnech

10. – 12. září
a
24. – 26. září

bude přistaven u čistírny odpadních vod

KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD