Kontejner na objemný odpad

Obec Sádek
oznamuje, na základě čl. 5, odst 2. Obecně závazné vyhlášky obce Sádek č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sádek,

že o víkendu ve dnech
25. a 26. září

vždy v čase od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:00

bude přistaven v prostorách čistírny odpadních vod

KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD

Kontejner není určen pro stavební odpad, biologický odpad, papír, plast, sklo, kovy ani nebezpečný komunální odpad!