Informace o termínu akce kdy nemusí být dodržována doba nočního klidu

Obec Sádek informuje, na základě čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o nočním klidu, o akci

Vánoce a silvestr na hřišti“,
která se koná dne 30.7.2022

V souladu s čl. 3, odst. 1 obecně závazné vyhlášky,
nemusí být doba nočního klidu dodržována.