Informace o termínu akce kdy nemusí být dodržována doba nočního klidu

Obec Sádek informuje, na základě čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o nočním klidu, o akci

Okrsková hasičská soutěž“,
která se koná dne 27.5.2023

V souladu s čl. 3, odst. 2 obecně závazné vyhlášky,
se vymezuje doba nočního klidu 28.5.2032 od 2 do 6 hodin.