Informace o termínu akce – Hasičská soutěž

Obec Sádek informuje, na základě čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu, o akci

Hasičská soutěž“,
která se koná dne 25.5.2019

V souladu s čl. 3, odst. 3 obecně závazné vyhlášky se vymezuje doba nočního kliduod 24 do 6 hodiny (24:00 25.5. – 6:00 26.5.)