INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního Úřadu

Doba konání: 20.12.2017 od 18:30

Navržený program:

  1. Prodej pozemku 71/13
  2. Změna závazných parametrů rozpočtu roku 2017
  3. Plán akcí / projektů
  4. Pravomoc k rozpočtovým opatřením
  5. Rozpočet na rok 2018
  6. Zaměstnávání zastupitelů
  7. Ostatní informace

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

 

Karel Brůček v.r.
starosta obce Sádek