INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Doba konání: 2.2.2022 od 19:00

Navržený program:

  1. Výpočet stočného za rok 2021
  2. Stanovení stočného na rok 2022
  3. Dar Společnosti pro lidi s mentálním postižením
  4. Dar samostatně žijícím důchodcům
  5. Rekonstrukce/výstavba místní komunikace u bytovek
  6. Různé informace

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.