INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu
Doba konání: 8.12.2021 od 18:00
Navržený program:

  1. Cenový návrh k uzavření dodatku smlouvy na svoz odpadu
  2. Projednání návrhu na spolufinancování dopravní obslužnosti
  3. Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  4. Vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
  5. Plán akcí a projektů
  6. Rozpočet na rok 2022
  7. Rozpočtový výhled na rok 2023-2026
  8. Různé

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.