INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

okonánízasedáníZastupitelstvaobceSádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 21.6.2021od19:00

Navržený program:

  1. Závěrečný účet za rok 2020
  2. Účetní závěrka za rok 2020
  3. Nákup pozemku 97/40
  4. Spolupráce při obnově rybníčku na návsi
  5. Plán financování obnovy kanalizace
  6. Různé

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.