INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místokonání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 28.4.2021 od 18:00

Navržený program:

  1. Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Doplnění herních prvků na hřiště“
  2. Poskytnutí daru Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením
  3. Směna pozemku 167/43 a 475
  4. Prodej pozemku 167/42
  5. Různé informace

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

UPOZORNĚNÍ

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
č.j. : MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN ze dne 6.4.2021
jsou všechny osoby ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
, povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest.