INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 28.12.2020 od 18:00

Navržený program:

  1. Záměr o zřízení služebnosti – CETIN
  2. Smlouva na svoz odpadu
  3. Vyhláška o Poplatku za komunální odpad
  4. Plánované akce/projekty
  5. Rozpočet na rok 2021
  6. Závěreční rozpočtové opatření
  7. Různé

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska. V případě trvajícího nouzového stavu a omezení volného pohybu osob je doporučeno zaslat stanovisko písemně. Účast veřejnosti na zasedání je možná a to s odvoláním na výjimku uvedenou v nařízení vlády – projednání neodkladné úřední záležitosti.

UPOZORNĚNÍ

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
č.j. :
MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN ze dne 20.11.2020
jsou všechny osoby ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
, povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest.