INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 8.3.2023 od 18:00

Navrženýprogram:

  1. Dar Společnosti pro lidi s mentálním postižením
  2. Smlouva o zajištění dokumentace a dotace na FVE ČOV
  3. Smlouva o dopravní obslužnosti IDSK
  4. Ostatní informace

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.