INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 22.6.2022 od 19:00

Navržený program:

  1. Závěrečný účet za rok 2021
  2. Účetní závěrka za rok 2021
  3. Vyhláška o nočním klidu
  4. Bezúplatný převod pozemku na Obec
  5. Passport komunikací
  6. Plán rozvoje obce Sádek
  7. Rekonstrukce místní komunikace „Pod lesem“
  8. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MK
  9. Administrace dotace a výběrového řízení na rekonstrukci MK
  10. Různé

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.