INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 27.4.2022 od 19:00

Navržený program:

  1. Zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.j. SA2022/53
  2. Zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.j. SA2022/169
  3. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2022-2026
  4. Různé informace

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.