I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sádek

  • Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu
    Doba konání: 28.10.2018 od 17:00
    Navržený program:

1. Volba starosty
2. Volba místostarosty
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4. Složení finančního výboru
5. Složení kontrolního výboru
6. Zřízení dalších výborů
7. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8. Uzavírání pracovně právního poměru se zastupiteli
9. Návrh rozpočtového opatření – změna závazných parametrů rozpočtu
10. Vydání změny č.2 Územního plánu obce Sádek
11. Schválení dokumentace – Veřejné parkoviště pro 16 automobilů – investor Agortech
12. Ostatní informace

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.