I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu

Dobakonání: 24.6.2020 od 19:00

Navrženýprogram:

  1. Závěrečný účet za rok 2019
  2. Účetní závěrka za rok 2019
  3. Lávka pro pěší a chodník – výběr dodavatele
  4. Vyhodnocení ankety „Vodovod“
  5. Různé

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

UPOZORNĚNÍ

Na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č.j. : MZDR 15757/2020-22/MIN/KAN ze dne 15.6.2020 jsou všechny osoby ve ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest.