I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – SÁL v budově OU Sádek

Doba konání: 29.4.2020 od 19:00
Navržený program:

  1. Pozemek pod stavbu „lávka pro pěší“
  2. Žádost o poskytnutí dotace na projekt Lávka pro pěší a chodník
  3. Žádost o poskytnutí dotace na projekt Intenzifikace ČOV
  4. Poskytnutí daru Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením
  5. Různé informace

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.

UPOZORNĚNÍ

Na základě usnesení vlády č. 388 ze dne 6.4.2020 jsou zastupitelé a ostatní osoby včetně veřejnosti povinni při osobní účasti na zasedání zastupitelstva dodržovat odstup nejméně 2m a použít ochranné prostředky dýchacích cest.