I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 28.12.2018 od 19:00

Navržený program:

  1. Rozpočet na rok 2019

  2. Pravomoc k rozpočtovým opatřením

  3. Plán akcí / projektů

  4. Dodatek ke smlouvě o svozu odpadu na rok 2019

  5. Smlouva o dodávce bioodpadu

  6. Závěrečné rozpočtové opatření

  7. Ostatní informace

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.