I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 16.9.2019 od 19:00

Navržený program:

  1. Střednědobý výhled rozpočtu
  2. Rekonstrukce VO – výměna kabelu
  3. Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce VO – výměna kabelu“
  4. Různé

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.