I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek – zasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 4.12.2019 od 18:00

Navržený program:

 1. Stanovení smluvní ceny za stavební dílo místní veřejná komunikace,
 2. Stanovení smluvní ceny za stavební dílo kanalizační řad
 3. Stanovení smluvní ceny za stavební dílo veřejné osvětlení a místní rozhlas
 4. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na stavební díla a souhlas s provedením jednotlivých stavebních děl
 5. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky
 6. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na stavební díla
 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 8. Smlouva o směně pozemků
 9. Rozpočet na rok 2020
 10. Zpráva finančního výboru
 11. Různé

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.