I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádekzasedací místnost Obecního Úřadu

Doba konání: 13.2.2019 od 18:00

Navržený program:

  1. Výpočet stočné za rok 2018

  2. Stanovení stočného na rok 2019

  3. Dar samostatně žijícím důchodcům

  4. Výsledek inventarizace

  5. Různé informace

Ke každému z projednávaných bodů občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.