I N F O R M A C E o konání Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sádek

Místo konání: Obec Sádek, Zasedací místnost Obecního úřadu

Doba konání: 19.10.2022 od 19:00

Program:

  1. Volba starosty
  2. Volba místostarosty
  3. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  4. Složení finančního výboru
  5. Složení kontrolního výboru
  6. Zřízení kulturně sociálního výboru
  7. Složení kulturně sociálního výboru
  8. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  9. Uzavírání pracovně právního poměru se zastupiteli
  10. Poskytnutí věcného daru