Záměr směny pozemků

č.j. SA2023/278

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

I. Pozemky ve vlastnictví obce

 1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
 2. Parcelní číslo: 428/4, 147/15, 137/4
 3. Druh nemovitosti: Ostatní plocha, Travní porost, Ostatní plocha
 4. Typ pozemku: Ostatní komunikace, – ,Jiná plocha
 5. Výměra / dotčená výměra: 4, 205, 169 m2
 6. Číslo popisné:

II. Pozemek ve vlastnictví soukromé osoby

 1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
 2. Parcelní číslo: 150/16, 147/13, 147/14
 3. Druh nemovitosti: Zahrada, Travní porost, Zahrada
 4. Typ pozemku:
 5. Výměra / dotčená výměra: 4, 263, 111 m2
 6. Číslo popisné: –
 7. Další údaje: Revize KN, podle GP 400-191/2022, který je nedílnou součástí oznámení