Záměr prodeje pozemku

č.j. SA2023/264

Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění)

  1. Katastrální území: Sádek(745839) Sádek
  2. Parcelní číslo: 167/31
  3. Druh nemovitosti: Zahrada
  4. Typ pozemku:
  5. Výměra / dotčená výměra: 36 m2
  6. Číslo popisné:
  7. Další údaje: Revize KN