Uzavírka silnice č. III/11811 mezi obcemi Lhota u Příbramě – Obecnice