Podbrdský region – Rozpočet 2023

Svazek obcí Podbrdského regionu oznamuje, podle zákona 250/2000Sb., v platném znění, že schválený Rozpočet na rok 2023 je zveřejněn na internetových stránkách Svazku OBCÍ Podbrdského regionu v záložce menu stránek:

ÚŘEDNÍ DESKA – EKONOMIKA

(http://www.podbrdsko.eu/index.php/uredni-deska/ekonomika)

K nahlédnutí v listinné podobě je dokument uložen v sídle svazku