Autor: Jan Stejskal

Záměr prodeje pozemku

č.j. SA2023/264 Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění) Katastrální území: Sádek(745839) Sádek Parcelní číslo: 167/31 Druh nemovitosti: Zahrada Typ pozemku: – Výměra / dotčená výměra: 36 m2Číst dál

Záměr prodeje pozemku

č.j. SA2023/273 Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění) Katastrální území: Sádek(745839) Sádek Parcelní číslo: 167/46 Druh nemovitosti: Ostatní plocha Typ pozemku: Jiná plocha Výměra / dotčená výměra:Číst dál

Záměr směny pozemků

č.j. SA2023/278 Identifikace nemovitosti (§3 a§4, zákona 256/20016 Sb. zákon o katastru nemovitostí v platném znění) I. Pozemky ve vlastnictví obce Katastrální území: Sádek(745839) Sádek Parcelní číslo: 428/4, 147/15, 137/4 Druh nemovitosti: Ostatní plocha, TravníČíst dál